Handlingsprogram

Vårt handlingsprogram stakar ut vägen framåt och tydliggör vad Socialdemokraterna i Laholm arbetar för och vill genomföra.

Vi Socialdemokrater vill att hela Laholm ska växa så att varje invånare i kommunen ges bättre möjligheter att växa och förverkliga sina drömmar. För att Laholm som helhet ska fortsätta utvecklas behöver såväl landsbygd, tätorter som staden utvecklas. Det handlar om att ställa krav på varandra och hjälpas åt, oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller var i kommunen du bor.

Det finns alltid utrymme till förbättringar av den kommunala verksamheten. En mycket viktig del i utvecklingsarbetet är att ta vara på invånarnas och brukarnas synpunkter. Därför ska alla invånare kunna lämna synpunkter i form av beröm, önskemål och klagomål. Alla synpunkter är välkomna och hjälper oss att göra kommunen bättre.

Invånarna i Laholms kommun ska erbjudas samhällsservice och bemötande av hög klass. Kommunens välfärdsinsatser ger ökad livskvalitet för enskilda människor. De skapar även ett tryggt samhälle, och stärker därmed hela kommunen. Laholm ska vara en kommun där människor vill växa upp, utbilda sig, arbeta och stanna kvar. Alla invånare ska ha goda och likvärdiga förutsättningar att känna trygghet, och kunna påverka och utveckla sina liv. Därför ska Laholm vara en kommun som arbetar för ökad jämställdhet, tar tillvara olikheter och mångfald och bemöter alla invånare med professionalitet och respekt.

Vårt arbete tydliggörs av tolv olika huvudområden:

Attraktiv arbetsmiljö >>

Barn och ungas framtid >>

Barn och ungas hälsa >>

Demokrati och styrning >>

Funktionsvariationer >>

Hållbar utveckling >>

Jämlikhet och jämställdhet leder till tillväxt >>

Kultur och föreningsliv som samhällsbyggare >>

Minskad brottslighet >>

Näringsliv och sysselsättning >>

Samhällsbyggande >>

Våra seniorer >>

facebook Twitter Email