Vår politik

Ett bättre Sverige för alla

”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra”.
Inledningen till Socialdemokraternas partiprogram fångar något väsentligt som vår svenska samhällsmodell bygger på. Det handlar om framtidstron och politiken som ett verktyg för att alla ska kunna utvecklas i ett jämlikt och jämställt Sverige. Ett land där alla -och inte bara de rika- ska känna frihet, trygghet och just framtidstro.
Konkret innebär den svenska modellen en offentligt finansierad, allmän välfärd för alla där var och en bidrar till och får del av tryggheten på samma villkor. Alla som kan jobba ska jobba. I den svenska modellen ingår även ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi ska ha löner som man kan leva på och en växande ekonomi som kommer alla tillgodo.
Men under de åtta borgerliga åren uppstod sprickor i den svenska modellen. Ofinansierade skattesänkningar, ökad arbetslöshet, privatiseringar och nedskärningar vidgade klyftorna och försämrade välfärden. Nu utvecklar vi istället den svenska modellen genom ett omfattande samhällsbygge. Vi har fått ordning på ekonomin, höjer kvaliteten i skolan, vården och omsorgen, stoppar vinstjakten i välfärden, bekämpar arbetslösheten, integrerar våra nyanlända och sätter fart på bostadsbyggandet. Krafttag tas mot brottsligheten.

Sverige går att förändra!

En inkluderande, tryggare och konkurrenskraftigt Laholm

Så vill vi förändra Laholm!

Läs hela vårt handlingsprogram här >>

facebook Twitter Email