Jämlikhet och jämställdhet leder till tillväxt

I ett modernt samhälle förväntar sig invånarna att kommunen är jämställd och att män och kvinnor har lika möjligheter. I en modern kommun har invånarna höga förväntningar på att kommunen i alla lägen står upp för människovärdet och aldrig accepterar diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika.

Jämställdhet är en viktig framtidsfråga för kommunen. Jämställdhet är avgörande för den demografiska utvecklingen. Svaga jämställdhetsvärderingar hindrar kvinnor och män att förena familj, utbildning och yrkesliv, vilket leder till lägre födelsetal. Alla ska ha möjlighet att delta på lika villkor i det demokratiska samhället.

Nya tekniska lösningar ger ständigt nya möjligheter att erbjuda invånarna bättre service och tillgänglighet samtidigt som effektiviteten förbättras. Via kommunens E-tjänster kan invånarna nu med några klick exempelvis ansöka om bygglov. Genom modern välfärdsteknik kan brukarnas vardag förbättras samtidigt som vi förbättrar våra möjligheter att möta framtidens utmaningar vad gäller ökande kostnader och svårigheter att rekrytera personal. Exempelvis kan nattlig tillsyn av äldre ske via installation av en trygghetskamera i brukarens sovrum i stället för att hemtjänsten gör nattliga hembesök och riskerar att störa dennes nattsömn. För att vi samtidigt ska kunna förbättra kommunens service och möta framtidens utmaningar i form av ökande utgifter och personalbrist måste vi ligga i framkant vad gäller utveckling av nya digitala tjänster.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

  • Att sysselsättningen ska öka.
  • Att folkhälsan ska förbättras.
  • Att utbildningsnivån ska höjas.
  • Att det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med kommunen.
  • Att särskilda satsningar ska göras för arbetet mot våld i nära relationer
  • Förstärka arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck
facebook Twitter Email