Attraktiv arbetsmiljö

Laholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill driva en aktiv politik för en god arbetsmiljö och en organisation som präglas av jämställdhet och mångfald.

Vi vill utveckla och ge förutsättningar för ett gott ledarskap. En viktig komponent i en bra personalpolitik är delaktighet och samverkan så att varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och delaktig. För oss är det en självklarhet att kommunen som arbetsgivare ska ha ett gott samarbete med de fackliga organisationerna.

Vårdens viktigaste resurs

Att vårdtagare nästan alltid får vård och omsorg av hög kvalitet och ett gott bemötande beror till stor del på personalen. Det är svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal. Många medarbetare upplever växande problem med arbetsbelastning och arbetsmiljö vilket medför höga sjuktal. För att bryta den onda cirkeln av rekryteringssvårigheter och växande belastning behövs nya åtgärder. En tydligare struktur för lönesättning, som värderar kompetens, erfarenhet, utbildning och akademiska meriter behöver utvecklas. Nyutexaminerad personal behöver under sitt första år erbjudas ett introduktionsprogram med handledning.

Medarbetare med inflytande

Arbetsmiljön för kommunens medarbetare är av största vikt. I det interna ledarskapet kommer Socialdemokraterna i Laholm att driva på för ett starkare medarbetarinflytande över den egna arbetsplatsen. Som anställd i Laholms kommun ska du ha inflytande över din arbetstid och över dina uppgifter under din arbetsdag.

Heltid ska vara en rättighet

Vi kommer att jobba för att heltid ska vara en rättighet för kommunens personal. Olika modeller för att åstadkomma detta har prövats inom kommunens verksamheter. Vi låser oss inte vid en specifik modell utan ser i första hand till principen om att välfärdens medarbetare ska ha ett bra arbetsliv med möjlighet att jobba heltid. Fortbildningsmöjligheter för personalen ska prioriteras.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

  • Att anställda i Laholms kommun ska ha rätt att jobba heltid.
  • Att våra anställda ska känna sig delaktiga.
  • Skapa möjligheter för våra anställda att finna karriärvägar.
  • Säkerställa handledning och introduktionsprogram för nyexaminerade medarbetare det första året.
  • Se en tydligare struktur för lönesättning.
  • Utplåna löneklyftan mellan kvinnor och män.
  • Att sjuktalen för våra anställda ska minska.
  • Göra särskilda insatser för att utveckla det goda ledarskapet.
  • Säkerställa att chefer inte har fler medarbetare än att god arbetsledning kan genomföras.
facebook Twitter Email