Näringsliv och sysselsättning

Det ska vara attraktivt och enkelt att starta och driva företag i Laholm. Företagen i Laholm ska ges goda förutsättningar för att växa och utvecklas.

Goda förutsättningar för företagen i Laholm handlar bland annat om tillgång till mark, lokaler och bostäder. Tillståndsgivning och hantering av bygglov och planärenden måste vara effektiv. Det är viktigt med en väl fungerande samverkan mellan näringsliv, kommun, myndigheter och utbildningssamordnare.

Det är också viktigt med en fungerande kommunikation och marknadsföring av Laholm. Laholms kommun ska erbjuda enkel, snabb och kundfokuserad information och myndighetsutövning som möter de nybildade och befintliga företagens behov. Kommunen ska erbjuda digitala tjänster som underlättar vardagen för företag.

Vi strävar efter att förenkla, tillgängliggöra och samordna kommunens rådgivning, tillsyn och information för våra företagare. Genom att fler jobbar ökar skatteintäkterna samtidigt som de offentliga utgifterna för inkomsttrygghet minskar. Alla som kan jobba ska jobba, den som saknar arbete ska möta tydliga förväntningar och framför allt goda möjligheter att komma i arbete och egen försörjning.

Vi anser att kommunens näringslivsverksamhet ska grundas på åtta väldefinierade strategier för att skapa de bästa förutsättningarna för vårt företagsklimat:

 1. Attraktivitet
 2. Hållbar tillväxt
 3. Nyetablering och tillväxt av våra befintliga företag
 4. Kompetensförsörjning
 5. Markberedskap och goda fysiska förutsättningar
 6. Infrastruktur och tillgänglighet
 7. Service och bemötande
 8. Kommunikation och dialog

Socialdemokraterna i Laholm vill:

 • Förbättra kunskapen om och attityder till företagande hos kommunens anställda och förtroendevalda.
 • Se en positiv och lösningsinriktad attityd som genomsyrar hela kommunorganisationen med en genuin vilja att förstå de företagare man möter.
 • Skapa ett serviceinriktat myndighetsutövande.
 • Skapa ett starkt engagemang för frågan om ett bättre företagsklimat hos den yttersta politiska ledningen, hos kommunchefen och hos förvaltningschefer.
 • Göra det lätt att starta och utveckla företag i Laholm.
 • Säkerställa tillgången på detaljplanerad mark för näringslivets expansion och nyetablering.
 • Fånga upp näringslivets behov och möjligheter till utveckling.
 • Erbjuda en högklassig kommunal service genom företagslots.
 • Förstärka kommunens processer för mark och exploatering.
 • Aktivt utveckla relationer med befintliga företag.
 • Öka näringslivets delaktighet i skolan.
 • Bedriva yrkesutbildning parallellt med SFI.
 • Tillhandahålla en snabb och rättssäker myndighetsutövning.
 • Förenkla för företagare genom att tillhandahålla enkla digitala verktyg i myndighetsutövningen.
facebook Twitter Email