Arbetarkommunens styrelse

Ordförande: Annita Asplid

Kassör: Ove Bengtsson

Sekreterare: Siv Pålsson

Styrelseledamöter: Kjell Henriksson, Lars Fritzon, Nils-Erik Johansson, Kristina Jönsson, Jonas Påhlsson

Styrelsesuppleanter: Magnus Johansson, Rosita Antonsson, Jeanette Örenmark, Christer Forsman, Tirtha Rasaili

Revisorer: Lillemor Landén Vepsä och Patrik Appelquist

Revisorssuppleanter: Monica Yngvesson och Bo Tengqvist

Studieorganisatör: Joachim Haspe

Fanbärare: Lars Fritzon och Jonas Påhlsson

Fackliga utskottet: Karl-Fredrik Tholin (sammankallande), Birgitta Fritzon, Patrik Appelquist, Andreas Thid, Jeanette Örenmark

Pensionärsrådet: Nils-Erik Johansson (sammankallande), Annita Asplid, Kristina Jönsson, Bo Tengqvist, Siv Pålsson

Valberedning: Ove Bengtsson (sammankallande), Birgitta Fritzon, Kristina Jönsson, Monica Yngvesson, Karl-Fredrik Tholin, Valentina Johansson, Jonas Påhlsson, Matilda Lövgren, Bo Tengqvist och Siv Pålsson

Ombud till ABF: Joachim Haspe

facebook Twitter Email