Funktionsvariationer

Samhället ska byggas med insikten om att ingen människa är mindre värd än någon annan, att de grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras och ses som en tillgång för samhället.

Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det är utgångspunkten för vår politik. Personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över det stöd och den service som de är beroende av. Det ger självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Den som har en funktionsnedsättning som innebär att man behöver omsorg av personal dygnet runt ska garanteras detta. Därför ska nya gruppboenden byggas i den takt som behov uppstår. De allra flesta med funktionsnedsättning vill och kan dock bo i eget boende med olika former av stöd. Det är positivt och något som omsorgen ska ta fasta på. Boendestödjare ska finnas för alla som behöver.

Rätten till stimulerande och utvecklande verksamhet på dagarna är oerhört viktigt. Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet av olika slag ska fortsätta utvecklas.

För att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällslivet fullt ut måste hindren i den offentliga miljön minimeras. Takten med att ta bort hinder måste öka.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

  • Att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till inflytande över sin livssituation.
  • Att nya gruppboenden ska byggas i den takt som behov uppstår.
  • Öka ersättning till personer som deltar i daglig verksamhet.
  • Att dialogen och samarbetet med funktionsrättsrörelsen ska utvecklas.
facebook Twitter Email